interdraw interdraw interdraw

Lender's supervisor

Principalele activitati ale INTREDRAW in calitate de Lender’s Supervisor sunt:

  1. Elaborarea unui raport initial care sa acopere in principal urmatoarele aspecte ale proiectului: punct de vedere asupra contractului de Antrepriza si asupra documentatiei tehnice anexate contractului, si in egala masura asupra oricarei documentatii de proiect astfel incat sa poata fi in masura sa confirme ca proiectul trateaza toate lucrarile necesare pentru realizarea integrala a constructiei; analiza a bugetului s ia cash-flow-ului proiectului si confirmarea catre Banca finantatoare ca acestea sunt realiste in raport cu obiectivele proiectului; analiza Autorizatiei de Construire si a oricaror altor avize si premise existente si confirmarea sunt valabilitatii acestora si a faptului ca Contractorul are autorizatiile necesare pentru inceperea lucrarilor prevazute in proiect.
  2. Rapoarte lunare asupra stadiului lucrarilor si asupra tuturor chestiunilor contractuale, financiare si administrative referitoare la proiect, care sunt elaborate si inaintate Bancii Finantatoare. Rapoartele lunare de monitorizare includ si certificarea tuturor lucrarilor realizate conform planurilor si specificatiilor din proiect, analiza costurilor la zi in raport cu bugetul initial si identificarea posibilelor depasiri ale bugetului, monitorizarea progresului si analiza asupra stadiului lucrarilor in raport cu graficul de lucrari aprobat, descrierea lucrarilor certificate, etc.;
  3. Elaborarea si prezentarea catre Banca finantatoare a Raportului Final care confirma ca proiectul a fost incheiat in concordanta cu planurile si specificatiile din proiect, constructia este gata de a fi data in folosinta conform regulamentelor locale si legilor aplicabile si ca documentatia as-built este completa si disponibila.