interdraw interdraw interdraw

Faza de constructie

Pentru faza de realizare a lucrarilor de constructie, instrumentul principal de control este graficul de executie a lucrarilor, care include procedurile de asigurare a calitatii si alte informatii puse la dispozitie de catre Contractor, cum ar fi graficul de furnizare a materialelor si echipamentelor in santier.

Managementul implementarii proiectului si managementul contractului sunt cele doua directii principale ale controlului proiectului in aceasta etapa. Inca din fazele incipiente ale contractului, rolul INTERDRAW este acela de a reduce la minim posibilitatea aparitiei unor solicitari de modificare a pretului contractului prin lucrari suplimentare. Pe parcursul executiei, echipa de monitorizare utilizeaza instrumente adecvate pentru identificarea din timp a deviatiilor potentiale de la contract si pentru rezolvarea acestora in situatia in care ele nu pot fi evitate. In cazul unor solicitari de suplimentare a pretului contractului, Project Managerul realizeaza negocierile si rezolvarea conflictelor potentiale.  In acest fel este asigurata conditia ca toate costurile de implementare a cerintelor Clientului sa fie realistice si controlabile.

In acest scop, Project Managerul:

 1. Analizeaza si accepta programul detaliat de executie a lucrarilor propus de catre contractor ;
 2. Solicita revizia programului initial de lucrari ori de cate ori este necesar datorita schimbarii unor conditii din contract sau a altor conditii exterioare ;
 3. Analizeaza si accepta din partea INVESTITORULUI lista de subcontractori propusa de catre contractorul general ;
 4. Reprezinta INVESTITORUL la predarea-primirea frontului de lucru ;
 5. Organizeaza intalnirile saptamanale de monitorizare cu toti contractorii/subcontractorii implicati in proiect si cu inspectorii de santier ;
 6. Participa in calitate de reprezentant al INVESTITORULUI la fazele determinante propuse de proiectant si convocate de catre contractor;
 7. Accepta si confirma listele de materiale/echipamente propuse de catre Contractor si validate de catre proiectant;
 8. Accepta si confirma detaliile de executie validate de catre proiectant in masura in care acestea nu modifica valoarea de contract. Aceste detalii trebuie supuse spre aprobare cu suficient timp inainte pentru ca procesul lor de evaluare pentru acceptare sa nu intarzie lucrarile la care se refera ;
 9. Analizeaza solicitarile de lucrari suplimentare si elaboreaza ordinele de variatie pentru acestea conform contractului de constructii ;
 10. Accepta si confirma planurile DDE verificate conform legislatiei in vigoare ;
 11. Comunica INVESTITORULUI modificarile de valoare a contractului de construire induse de detalii de executie propuse de contractor sau cerute de proiectant ;
 12. Verifica respectarea in santier a conditiilor cu privire la organizarea de santier si protectia muncii si propune oprirea lucrarilor din vina contractorului in masura in care nerespectarea acestor conditii poate avea implicatii grave;
 13. Da instructiuni contractorului cu privire la elaborarea oricaror detalii, planuri suplimentare necesare pentru executia lucrarilor sau remedierea unor defecte constatate pe parcursul desfasurarii contractului ;
 14. Realizeaza un audit continuu, impreuna cu inspectorii de santier, al programului de asigurare a calitatii instituit de catre contractor conform legii si obligatiilor contractuale ;
 15. Verifica jurnalul de santier si numarul de lucratori/echipamente existent in santier la un moment dat si masura in care acesta corespunde cu programul initial acceptat de catre INVESTITOR ;
 16. Primeste propunerile de situatii de lucrari/plata lunare de la contractor/proiectant ;
 17. Certifica situatiile de plata lunare propuse de contractor si le inainteaza spre acceptare/plata INVESTITORULUI ;
 18. Decide impreuna cu contractorul datele si locul pentru testele specifice pentru orice instalatie, echipament sau parti ale acestora a caror testare este ceruta de normele legale sau in mod specific definita ca atare in proiect ;
 19. Accepta sau respinge cu argumente rezultatele testelor desfasurate de catre contractor conform obligatiilor descrise mai sus;
 20. Realizeaza inspectarea lucrarilor la incheierea acestora, impreuna cu contractorul, si stabileste lista de remedieri si durata acestora;
 21. Intocmeste procesul verbal de predare-primire a lucrarilor de catre contractor catre INVESTITOR;
 22. Participa la precedura de semnare a PV la incheierea lucrarilor cu reprezentantii primariei si ceilalti membri ai comisiei desemnati de catre INVESTITOR;
 23. Certifica lucrarile de reparatii/remedieri realizate  de contractor in perioada de garantie si decide extinderea acesteia in functie de timpii de corectare a defectelor ;
 24. Accepta documentatia as-built (cartea constructiei) verificata de catre proiectant si inspectorii de santier si o preda INVESTITORULUI.